Volumen 1 (1947)

Historijat Geološko-rudarskog instituta u Zagrebu

Prilog stratigrafskom rasčlanjivanju mezozojskih naslaga jugozapadnog dijela Žumberačke gore
Herak, Milan

O ugljonosnim naslagama na sjeverozapadnim padinama Kalničke gore
Takšić, Antun

Starost i sistematske značajke spiljskog medvjeda Hrvatske
Herak, Milan

Eocenski koralji i hidrozoi Dubravice i Ostrovice u Dalmaciji
Kochansky, Vanda

Tektonski poremećaju kao temelj postanka krških polja Srednje Dalmacije
Margetić, Marko

Mineralne vode pohorskog područja
Miholić, Stanko

O zaleđu Velebita
Poljak, Josip

Geološke bilješke o Bilo Gori
Šuklje, Fran

Werfenske naslage Zrmanje
Šuklje, Fran

Albitski dolerit iz Nakop potoka u Požeškoj gori
Tajder, Miroslav

Problem pojave kremena u olivinskom bazaltu od Kutjeva
Tajder, Miroslav

Prinos poznavanju prapora istočne Hrvatske
Takšić, Antun

Prinos poznavanju gornjokarbonske flore Golice
Takšić, Antun