Volumen 10 (1957)

Znanstveno djelo Dragutina Gorjanović-Krambergera
Herak, Milan

Životni put Dragutina Gorjanovića
Ožegović, Franjo & Kochansky-Devide, Vanda

Bibliografija Gorjanovićevih radova i članci o Gorjanoviću
Kochansky-Devide, V. & Malez, M.

Novi nalazi sferokodija u Hrvatskoj i Sloveniji
Herak, Milan

O fauni marinskog miocena i o tortonskom “šliru” Medvednice (Zagrebačka gora)
Kochancky-Devide, Vanda

Prilog poznavanju miocenskih gastropoda Zaprešić-brijega kraj Samobora
Pavlovsky, Melita

Prilog poznavanju eocenske faune moluska sjeverne Dalmacije
Milan, Ante

Pećina Medvednica (Ogulin)
Malez, Mirko

Pojava cinkove i olovne rude na Lisini kod Srba u Lici
Šinkovec, Boris

Nova nalazišta prominskih klastičnih sedimenata u Hrvatskom Primorju
Polšak, Ante

Natrijski trahit iz okolice Vojnića
Vragović, Mihovil

Bazalt-andezit kod Popovca u Baranji
Golub, Ljubo

Primjena geomagnetske metode na željeznim rudištima malog magnetskog susceptibiliteta u Bešlincu
Krulc, Zvonimir

O miocenskim ježincima i koraljima sjeverne Bosne
Kochansky-Devide, Vanda