Volumen 12 (1959)

O heterosteginama i njihovim nalazištima u Hrvatskoj
Pavlovsky, Melita

Prilog geologiji područja Šibenik-Vinišće
Kranjec, V.

Prilog poznavanju prominskih naslaga Like
Crnolatac, Ivan & Milan, A.

Rudisti i neki drugi fosili okolice Vrpolja i Perkovića u Dalmaciji
Polšak, Ante

Pojava barita u Hrvatskoj
Jurković, Ivan

Prilog poznavanju pećinskih medvjeda Ćićarije u Istri
Malez, Mirko

Magnetitno ležište Muhamedbegova Prisjeka kod Ključa u Bosni
Jurković, Ivan

Notes on the Minerals in Wuntho Region (Burma)
Jurković, Ivan & Zalokar, B.

Prilog geologiji i hidrogeologiji otoka Hvara
Herak, Milan

Primjena geoelektrične metode geofizičkog ispitivanja u građevinarstvu
Krulc, Zvonimir

Karakter flora i klime tercijara na području FNRJ
Anić, Dragutin

Mineralne facije u metamorfnim stijenama Medvednice (Zagrebačke gore)
Marić, L.

O geološkim odnosima u slivu rijeke Jale (Tuzlanski basen)
Miletić, P. & Kranjec, V.

The ore occurence of the Shangalon area, Southwest of Kawlin, Upper Burma
Jurković, Ivan & Zalokar, B.

Prilog geologiji Ivanšćice
Babić, Ž.

Beleška o nalasku anhidrita u slojevima gornje krede kod Ulcinja
Miladinović, M.

In memoriam: Boris Tribusson
Zalokar, B.

In memoriam: Dr. Otokar Kadić
Malez, Mirko