Volumen 16 (1963)

Sumpor iz Varaždinskih Toplica u Hrvatskoj
Barić, Lj.

Neka iskustva i praktični rezultati geoelektrike kod pronalaženja i ispitivanja nalazišta arteških, subarteških i termalnih voda
Krulc, Zvonimir

Prilog stratigrafskoj analizi naslaga u području Slunj-Komesarac-Rakovica (Hrvatska)
Herak, Milan & Bahun, Stjepan

Geologija područja južne Učke
Šikić, Dragutin

Petrografija i petrogeneza magmatita sjeverne strane Medvednice
Crnković, B.

Geološki odnosi okolice Donjeg Pazarišta u Lici (Trijas i tercijarne Jelar-naslage)
Bahun, S.

Poremećenje dijagrama geoelektričnog sondiranja zbog prelaženja strujnih i potencijalnih elektroda preko nekih izrazitih dubokih i plitkih nehomogenosti u horizontalnom pravcu
Kovačević, S.

Računanje optimalne dužine pojedinačnog uzorka za određivanje sadržaja metala u rudi
Braun, K. & Hitrec, V.

Geofizičko istraživanje boksita u Hercegovini
Tufekčić, D.

Zapažanja o potresu u Dalmaciji i Hercegovini
Šikić, D., Magdalenić, A., Babić, Ž. & Raljević, B.

Seizmička aktivnost srednjeg Jadrana i posljednji potresi u Makarskom primorju
Kasumović, M.

Uloga mikrotektonike kod rješavanja lokalnog režima podzemne vode u kršu
Miletić, P. & Babić, Ž.