Volumen 17 (1964)

O eocenskom kamenom ugljenu Srednje i Istočne Majevice
Ožegović, F. & Kranjec, V.

O geologiji okolice Podsuseda s osobitim obzirom na Sutinska vrela
Kranjec, V.

Inženjerskogeološka istraživanja u području pregradnog mjesa brane Sklope u Lici
Bahun, S. & Fritz, F.

Geologija i naftoplinonosnost Dravske potoline
Pletikapić, Ž., Gjetvaj, I., Jurković, M., Urbiha, H. I Hrnčić, Lj.

Petrografija paleozojskih sedimenata sjeveroistočnog dijela Trgovske gore
Majer, V.

Osvrt na inženjerskogeološko snimanje uzdužnih profila tunela HE Senj
Fritz, F. & Bahun, S.

Some geochemical aspects about genesis of the nickel deposit Loma de Hierro (Venezuela)
Jurković, Ivan

Gabropegmatit iz okolice Olova u sjeveroistočnoj Bosni
Brajdić, V.

Talk-kloritni škriljci na istočnim obroncima Psunja
Šćavničar, B. & Šinkovec, B.

Velebitella, eine neue jungpaläozanische Diploporeengattung und ihre phylogenetischen Verhältnisse
Kochansky-Devide, V.

Über die Axialseptula einiger Neoschwagerinenarten aus Jugoslawien
Minato, M. & Kochansky-Devide, V.

Petrography of the Sufaya District in North-East Sudan
Tajder, M. & Majer, V.

In memoram: Kočo Grčev
Crnković, B.