Volumen 2 – 4 (1952)

Gornjooligocenske naslage južnog pobočja Ivančice u Hrvatskoj
Anić, Dragutin

Predpaleozojske i paleozojske naslage Papuka i Krndije
Poljak, Josip

Optički fluorit u okolini Kreševa u Bosni
Barić, Ljudevit

Geokemijska metoda za istraživanje rudišta
Miholić, Stanko

Pojava starih krških oblika i njihova veza sa rudnim ležištima područja Debeljaka na sjevernom Velebitu
Poljak, Josip

Prinos poznavanju pegmatita Morihova u Makedoniji
Tajder, Miroslav

Bituminozne stijene Dalmacije
Margetić, Marko

Bitumen i bituminozni škriljavci
Petrunić, Aleksander

Otvaranje vodnih horizonata na Brionskim otocima
Sarnavka, Roman

Prilog poznavanju gornjepontskih ugljonosnih naslaga Bilogore
Soklić, Ivan

Prilog reambulaciji geološke karte Lošinj Mali – Lun
Tolić, Ljubomir

Dvije pećine iz okolice Biograda n/m Dalmacija
Tolić, Ljubomir

Geološka terminologija
Babić, Bogdan