Volumen 22 (1969)

Une Mitrocaprine d’Istrie
Astre, G.

Novi podaci o juri i donjoj kredi u Gorskom kotaru
Babić, Lj. & Gušić, I.

On the formation of karst dolinas
Bahun, S.

Geološki odnosi središnjeg dijela Ćićarije
Blašković, I.

Some new and inadequately known Jurassic Foraminifers from Central Croatia
Gušić, I.

Biostratigrafske i mikropaleontološke karakteristike nekih jurskih profila iz područja centralne Hrvatske
Gušić, I.

Triticitenkalk (Oberkarbon, Gshel-Stufe) bei Solčava, Ostkarawanken
Kochansky-Devide, V.

Gornjopermski mikrofoili Han Orahovice i Šuljaca u bosni s osobitim obzirom na algu Permocalculus fragilis
Kochansky-Devide, V. i Slišković, T.

Geološki razvoj Đakovačko-vinkovačkog platoa (istočna Slavonija)
Kranjec, V., Hernitz, Z., Prelogović, E., Blašković, I. & Šimon, J.

Rezultati određivanja apsolutne starosti pleistocenskih naslaga Šandalje II kod Pule u Istri
Malez, M. & Vogel, J. C.

Facijelni odnosi i hidrozojska fauna malma primorskog dijela sjevernog Velebita i Velike Kapele
Milan, Ante

Nerineje titona Velike Kapele
Nikler, L.

Nova nalazišta rudista u gornjoj kredi Vanjskih Dinarida
Polšak, A. & Mamužić, P.

Novi rezultati geoloških istraživanja područja sjeverno od Jajca
Puizina, D., Vasiljević, R. & Kučuković, A.

O stratigrafiji, tektonici i boksitima planine Grmeč u Zapadnoj Bosni
Sakač, K.

Dinarella kochi n. gen., n. sp. (Dasycladaceae) from the Lias of the Velebit Mountain
Sokač, B. & Nikler, L.

O razvoju paleogena u lutetskim pokretima u sjevernoj Dalmaciji
Šikić, D.

Starost “gornjoologicoenskih” naslaga sa smeđim ugljenom u području Pregrade (sjeverna Hrvatska)
Šikić, L. & Jović, B.

Eruptivgesteine (albitisierte Diabase) in der Umgebung von Sinj (Dalmatien)
Barić, Lj.

Piroklastične stijene kod donjeg Jesenja (Hrvatsko zagorje)
Golub, Lj. & Brajdić, V.

Neogenska magmatska aktivnost na jugoistočnim obroncima Medvednice (Zagrebačke gore)
Mutić, R.

Orijentacija kaolinita i gipsa u kristalnom prostoru izmijenjenog biotita
Ščavnićar, S.

Talk-serpentin-kloritska žila kod sela Kupres u Srednjebosanskom škriljastom gorju
Ščavnićar, S. & Trubelja, F.

Magmatizam i metamorfizam planinskog područja Papuk – Psunj
Tajder, M.

Promina naslage planine Promine
Zupanič, J.

Horvatova pećina uz branu Sklope
Božičević, Srećko

Hidrogeološke karakteristike sjeverne Hrvatske
Miletić, P.

Primjena morfometrijskih metoda u rješavanju strukturno-tektonskih odnosa na području Bilogore (sjeverna Hrvatska)
Prelogović, E., Hernitz, Z. & Blašković, I.

Prikaz geoloških kartiranja izvršenih za potrebe hidroenergetike na području srednje i sjeverne Dalmacije
Bojanić, L., Fritz, F., Magdalenić, A. & Raljević, B.

Problematika izrade speleološkoh katastra S. R. Hrvatske
Božičević, Srećko

Primjena morfometrijskih i dubinsko-geoloških podataka u geološkom kartiranju pokrivenih područja
Kranjec, V., Prelogović, E., Hernitz, Z. & Blašković, I.