Volumen 26 (1973)

Bazenski sedimenti gornjeg titona, beriasa i valendisa zapadno od Bregane
Babić, Lj.

Some tectonical problems of the evaporitic area in the dinarids of Croatia
Herak, M.

Trogkofelske naslage u Hrvatskoj
Kochansky-Devide, V.

Geologija područja Prolog sjeverno od Ploča
Magaš, Nikola

Linoporella kapelensis n. sp. (Dasycladaceae) ftom the Tithonian of Mt. Velika Kapela
Sokač, B. & Nikler, L.

Kvartarne naslage na području Slavonski Brod – Staro Petrovo selo
Šimunić, An., Šparica, M. & Šimunić, Al.

Geologija zapadnog dijela Dilj gore
Šparica, M. & Crnko, J.

Stratigrafija krednih naslaga u graničnom području Velike i Male Kapele
Velić, I.

Autigeni turmalin u sedimentnim stijenama sjeverne Dalmacije i jugozapadne Bosne
Magdalenić, Z. & Šćavničar, B.

Spiliti i dijabazi iz Šašave i spiliti Čemernice u Baniji (Hrvatska, Jugoslavija)
Majer, V.

Talk i brucit iz serpentinita kod Brezova polja u Baniji (SR Hrvatska, Jugoslavija)
Majer, V. & Slovenec, D.

Spilit i andezit-dijabaz Velike Trepče u Pokuplju i spilit Hrvatskog sela kod Topuskog u Baniji (Hrvatska, Jugoslavija)
Majer, V. & Tišljar, J.

Kalupi kristala kamene soli (halita) u klastitima na području Vrlike i Knina
Šćavničar, B.

Karbonatizirani serpentiniti iz dubokih bušotina kraj sela Lepavine
Vragović, M. & Marci, V.

Kalcit iz kamenoloma Donje Orešje u Medvednici
Zebec, V.

Geološka građa područja Prevjes-Palanka (sjeverna Dalmacija) s detaljnim prikazom evaporitskih naslaga
Fritz, F.

Geologija i geofizika u službi zaštite od munje
Krulc, Zvonimir

Procjena rezervi podzemnih voda na području između Sutle i Podsuseda
Miletić, P., Švel, B. & Capar, A.

Željezo u podzemnim vodama porječja Save u sjevernoj Hrvatskoj
Miletić, P., Turić, G., Urumović, K. & Blašković, V.

Hidrogeološke značajke područja Našica
Miletić, P. & Urumović, K.

Bilanca podzemnih voda sjeverozapadne Baranje
Miletić, P., Urumović, K. & Blašković, V.

Hidrogeološke značajke Baranje
Urumović, K.

Hidrogeološke značajke područja Donjeg Miholjca
Urumović, K. & Miletić, P.

Najmlađa jura i starija donja kreda u Ivanščici
Babić, Lj. & Zupanič, J.

Preliminarni izvještaj o fosilnim ribama iz krede Jadranskog pojasa
Bardack, D. & Radovčić, J.

Od pravilnih poliedara samo se neki mogu pojaviti u kristalnom svijetu
Barić, Lj.

Bilješka o petrografskim istpitivanjima uzoraka lesa sa nekih lokaliteta u istočnoj Slavoniji i Srijemu
Gaćina, M. & Majer, V.

Opis nekih fosilnih vrsta roda Teodoxus iz zbirke S. Brusine s nalazišta u Srbiji
Jurišić-Polšak, Z.

Suvremena primijenjena geofizika: današnje stanje i tendencije daljnjeg razvoja
Krulc, Z. & Gregor, S.

Prilog poznavanju gornjopaleozojskih školjkaša Like i sjeveroistočnog podnožja Velebita
Rukavina, D.

Biostratigrafski odnosi malma u jugozapadnoj Bosni i istočnoj Hercegovini
Slišković, T. & Milan, A.

O pleistocenskim naslagama Karlovca
Sokač, A. & Gagić, N.

Silicifikacija pelagičkih vapnenaca i karbonatnih turbidita gornje krede
Zupanič, J.

In memoriam: Ferdinand Petrinec