Volumen 5 – 7 (1951 – 1953)

O geološkim prilikama područja Korane uzvodno od Slunja
Herak, Milan

Kritischer Beitrag zur Kenntnis der Lagerstätten Jugoslaviens
Schumacher, Friedrich & Stier, Karl

O optičkim svojstvima vivijanita iz Pasjače planine
Barić, Ljudevit

Barit iz Mažića (Trepča) kod Kosovske Mitrovice
Barić, Ljudevit

Osvrt na neke tvrdnje u radu o petrografskom sastavu šire okolice Lukovske Banje na Kopaoniku
Barić, Ljudevit

Geologija otoka Visa
Crnolatac, Ivan

Biotitski dacit od Sasa kraj Srebrenice u Bosni
Tajder, Miroslav

Starost naslaga sa smeđim ugljenom u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji
Anić, Dragutin

Augitsko-labradorski andezit od Orašina jugoistočno od Bakovića
Jurković, Ivan

Stratigrafija naftonosnog tercijara sjeverne Bosne
Soklić, Ivan

Pliocenske naslage okolice Novske i Nove Gradiške
Takšić, Antun

O geologiji i paleogeografiji SW dijela Moslavačke gore
Ožegović, Franjo

Istraživanje vode u kršu i upotreba primjenjene geofizike
Zagorac, Željko

Geoelektrična ispitivanja za nalaz vode u kršu na otocima
Sedlar, Jožica

Geomagnetska istraživanja na otoku visu
Krulc, Zvonimir

O mogućnosti nalaska novih produktivnih ugljonosnih naslaga u Pazinskom bazenu Istre
Šikić, Dragutin

Prilog geološkom puznavanju strukture Križ
Galović, Stjepan

Ni-lineit (siegenit) i milerit u turmaliniziranom baritu kod Brestovskog u srednjebosanskom rudogorju
Jurković, Ivan

Permske foraminifere i vapnenačke alge okolice Bara u Crnoj gori
Kochansky-Devide, Vanda

Nalazi globotrunkana u Medvednici, Zrinskoj gori, Boki kotorskoj i okolici Budve
Nedela-Devide, Donata

Nagibni kompenzatori
Barić, Ljudevit

Potrebe i mogućnosti oplemenjivanja slabih željeznih rudača
Rozgaj, Stanko

O miocenu i oligocenu nekuh bušotina okolice Šumećana
Kochansky-Devide, Vanda & Pavlovsky, Melita

Novo otkrivena eruptivna pojava na brdu Inač kod Kreševa
Jurković, Ivan

Boksitna ležišta otoka Paga
Tolić, Ljubomir

1852-1952 Stotinu godina hrvatske geologije
Babić, Bogdan

Nova podjela gornje krede u Njemačkoj
Babić, Bogdan