Volumen 8-9 (1956)

Donjopermske fuzulinide Sustaša kod Bara u Crnoj gori
Kochansky-Devide, Vanda

O nekim hidrgeološkim problemima Male kapele
Herak, Milan

Prilog geologiji otoka Korčule
Anić, Dragutin

O mezozoiku područja Korane između Barilovića i Poloja
Herak, Milan

Paläontologische Beobachtungen im Pannon von Podsused bei Zagreb
Papp, A.

Fossilien aus Bohrungen in der Umgebung von Bunjani und Križ (Kroatien)
Papp, Adolf & Muldini, Slavica

Koje su staosti nosioci nafte u Šumečanima i Bunjanima?
Ožegović, Franjo

O mikrofauni bušotine Bunjani 15
Muldini, Slavica

Gornjokarbonski korali iz Trgovske gore (Banija)
Kostić-Podgorska, Valerija

Prilog geologiji pozadine Biokova
Šikić, Dragutin

Nova nalazišta danijena u Dalmaciji
Šikić, Dragutin

Klizište Zalesina
Nonveiller, Ervin

Đulin ponor u Ogulinu
Malez, Mirko

Postmortalne pojave na kostima pećinskog medvjeda (Ursus spelaeus) iz Medvjeđe pećine (lokve)
Malez, Mirko

Pirofilitni škriljavac od Parsovića u Hercegovini
Barić, Ljudevit & Tajder, Miroslav

Albitski riolit od Blackog u Požeškoj gori
Tajder, Miroslav

Anglezit iz rudnika Ljubije kod Prijedora u Bosni
Golub, Ljubo

Diopsid od sela Vrbsko u Makedoniji
Trubelja, Fabijan

Kemijska analiza termalnog vrela u Fojnici
Miholić, Stanko

In memoriam: Dr. Fran Tućan
Babić, Bogdan

In memoriam: Prof. Marko Margetić
Takšić, Antun