Volumen 23 (1970)

Sphaerocodium or onkoids from the Upper Triassic dolomite of Western Yugoslavia?
Babić, Lj.

Zur Kenntnis der Amphiclinen-Schichten Sloweniens
Flügel, H. & Ramovš, A.

Neke biostratigrafske i litogenetske osobine jure Žumberka
Gušić, I. & Babić, Lj.

Prilog poznavanju paleostrukturnih odnosa neogensko-kvartarnih sedimenata u širem području Šamca
Hernitz, Z.

Geološki odnosi otoka Lastovo
Jagačić, Terezija

Stratigrafski model eocenskog fliša Banije
Jelaska, V., Bulić, J. & Oreški, E.

Geologija otoka Ugljana i Rivnja
Korolija, B. & Majcen, Ž.

Značajan profil kroz naslage Ravnih kotara i zadarskog otočja
Majcen, Ž. & Korolija, B.

Paleogenske breče šireg područja Mosora
Marinčić, S.

Prilog poznavanju geologije oblasti gornje Drine i planina Zelengore i Volujaka
Miladinović, M.

Clypeina caliciformis n. sp., a new calcareous alga (Dasycladaceae) from the Upper Jurassic of the Lastovo island
Nikler, L. & Sokač, B.

Offneria rhodanica iz donjokrednih naslaga Like
Polšak, A.

Neotektonska kretanja u području između Orlice Samoborske gore i Medvednice
Prelogović, E.

Analiza eocenskog paleoreljefa i tektonskih zbivanja u području Drniša u Dalmaciji s obzirom na postanak ležišta boksita
Sakač, K.

Analiza eocenskog paleoreljefa i tektonskih zbivanja u području Drniša u Dalmaciji s obzirom na postanak ležišta boksita
Sakač, K.

Realgar iz Alšara u Makedoniji
Brajdić, V. & Međimorec, S.

Hipersten-augitski andezit Kamenog vrha kraj Lepoglave (Hrvatsko zagorje)
Crnković, B., Reić, V. & Braun, K.

Eruptovne i piroklastične stijene Strahinščice (Hrvatsko zagorje)
Golub, Lj., Brajdić, V. & Šebečić, B.

Petrografska i sedimentološka ispitivanja ugljenonosnog područja Pregrade (Hrvatsko zagorje)
Mutić, R.

Petrografska i sedimentološka ispitivanja ugljenonosnog područja Pregrade (Hrvatsko zagorje)
Mutić, R.

Sedimentne stijene Strahinščice
Šebečić, B.

Genetski problemi nekih stijena s područja Sirač u Papuku
Tajder, M.

Glaukonit iz doline Hrčavke u području Tjeništa
Trubelja, F. & Barić, Lj.

Prilog poznavanju mineraloškog i kemijskog sastava Škriljaca u Srednjebosanskom rudogorju
Trubelja, S. & Sijarić, G.

Alveolinidae nekih nalazišta paleogena Jugoslavije
Palčić, I.