Volumen 44 (1991)

Salpingoporella polsaki n. Sp. (Calcareous algae: Dasycladaceae) from the Cenomanian deposits of the island of Brač
Sokač, B. & Jelaska, V.

Metoda procjene životne dobi spiljskog medvjeda (Ursus spelaeus) na temelju slojeva u zubnom cementu
Gužvica, G.

Kranijalni dijelovi, mandibule i izolirani zubi pleistocenskih slonova s raznih lokaliteta Hrvatske i Vojvodine
Lenardić, J.

Gornjopleistocenski sisavci u naplavinama rijeke Drave (Hrvatska)
Malez, M. & Brajković, D.

Postglacijalna fauna vertebrata iz Velike peći na Lipi u Medvednici (Hrvatska)
Malez, M., Hajek-Tadesse, V. & Malez, V.

Morfometrijeske karakteristike zubi vrste Ursus spelaeus iz gornjopleistocenskih slojeva Visoke pećine kod Valjeva (Srbija)
Paunović, M.

Padinski turonski sedimenti uvale Brbišnica na Dugom otoku
Fućek, L., Jelaska, V., Gušić, I., Prtoljan, B. & Oštrić, N.

Subsurface spreading and facies characteristics of middle Pleistocene deposits between Zaprešić and Samobor
Velić, J. & Saftić, B.

Sulfati s vodom iz okolice Prilepa (Makedonija)
Bukovec, D. & Tibljaš, D.

Akcesorni glaukofan u miocenskim naslagama Hrvatskog zagorja, Samoborske gore, Medvednice i Dilj-gore (Hrvatska)
Mutić, R. & Dmitrović, R.

Vermikulit i smektit u klastičnim sedimentima južnih obronaka Medvednice
Slovenac, D. & Šiftar, D.

Mineraloške karakteristike amfora s područja srednjeg Jadrana
Slovenac, D., Sondi, I. & Crnković, B.

Akcesorni teški minerali u boksitima Bosne i Hercegovine
Trubelja, F. & Mutić, R.

An occurence of Badenianrhyolitic volcanoclastic rocks from middle parts of Mt. Dilj (eastern Croatia)
Belak, M., Sarkotić-Šlat, M. & Pavelić, D.

Gornjokredne bazaltoidne i piroklastične stijene iz Voćinske vulkanske mase na Papuku (Slavonija, Sj. Hrvatska)
Pamić, J.

Kataklazirani i retrogradno metamorfozirani tonaliti kod sela Vučjak kamenski (Papuk, Hrvatska)
Tadej, N. & Vragović, M.

Spiliti gornjeg toka Glogovnice i Rakovog potoka (Kalnik, sjeverozapadna Hrvatska)
Vrkljan, M. & Vragović, M.

Mineralogy, sources of particles, and sedimentation in the Krka river estuary
Juračić, M. & Prohić, E.

Importance of megabeds for reconstruction of Paleogene flysch basin in Split hinterland (middle Dalmatia)
Marjanac, T.

Carbonate facies and depositional environments of the Jurrasic and lower Cretaceous of the coastal Dinarides
Tišljar, J. & Velić, I.

Cross-bedded sandstones deposited by tidal currents in the Eocene of the outer Dinarides (island of Rab, Croatia)
Zupanič, J. & Babić, Lj.

Raspored uzdužnih, reversnih i normalnih rasjeda i konstrukcija oblika i dubina ploha podvlačenja
Blašković, I.

Tektonika i kinematika deformacija na primjeru Istre
Marinčić, S. & Matičec, D.

Utjecaj slabopropusnih naslaga na obnavljanje zaliha podzemnih voda na primjeru istočne Slavonije
Bačani, A., Miletić, P. & Heinrich-Miletić, M.

O postanku Crvenog i modrog jezera kod Imotskog
Bahun, S.

Utjecaj recentnog okršavanja na zahvaćanje voda
Fritz, F.

Morphological and hydrogeological classification of speleological structures (caves and pits) in the Croatian karst area
Garašić, M.

Odnos primjene režima i kvalitete podzemnih voda na crpilištima Varaždin i Bartolovec
Grđan, D., Durman, P. & Kovačev-Marinčić, B.

Radiocarbon and tritium measurements of groundwaters in eastern Slavonija
Grgić, S., Horvatinčić, N. & Miletić, P.

Primjena optičkim metoda u određivanju naftno-matičnih stijena
Barić, G. & Španić, D.

Osvrt na rad J. Pamića “Zonalnost hercinskog metamorfnog kompleksa Krndije u Slavoniji (sjev. Hrvatska, Jugoslavija)
Jamičić, D.

Primjena PC-a pri dokumentaciji prirodoslovne muzejske građe
Bukovec, D. & Glumac, B.

Gušić, I. & Jelaska, V.: Stratigrafija gornjokrednih naslaga otoka Brača u okviru geodinamske evolucije Jadranske karbonatne platforme
Šebečić, B.

To remember
Velić, I.

Agony of the Plitvice lakes
Božičević, S.

Agony of the Plitvice lakes
Božičević, S.

Ecological crime over Trsteno and the area around Dubrovnik
Kiš, D.

Za pamćenje
Velić, I.

Agonija Plitvičkih jezera
Božičević, S.

Ekološki zločin nad Trstenom i krajolicima u okružju Dubrovnika
Kiš, D.

In memoriam: dr. Živko Pletikapić
Kranjec, V.

Riječ glavnog urednika
Velić, I.