Volumen 42 (1989)

Osamdesetogodišnjica Geološke službe u Hrvatskoj
Babić, Ž.

Uloga Instituta za geološka istraživanja u razvoju i primjeni geoloških znanosti
Herak, M.

Macroporella aptiensis n. Sp. (calcareous algae; Dasycladales) from the peri-reefal Lower Aptian limestones in western Croatia
Sokač, B.

O gornjotrijaskim o donjilijaskim vapnencima sjeverne padine Gorjanca, južno od Kostanjevice (JI slovenija) i njihovom značenju za tumačenje geotektonskih odnosa u širem prostoru
Bukovac, J. & Sokač, B.

Biolititni i prateći karbonatni facijesi sarmata u području Krašić-Ozalj (središnja Hrvatska)
Pikija, M., Šikić, K., Tišljar, J. & Šikić, L.

Hexaella heraki n. sp., a new problematical (incertae sedis) microfossil from the Lower Permian of the Gorski Kotar region (Croatia, Yugoslavia)
Milanović, M.

Biostratigrafska istraživanja naslaga pliocena i pleistocena podmorja sjevernog Jadrana (Croatia, Yugoslavia)
Kalac, K. & Bajraktarević, Z.

The Upper Pleistocene fauna from the Neanderthal man site in Krapina (Croatia)
Malez, M. & Malez, V.

Starost evaporita i porijeklo sulfata u Rudama kraj Zagreba
Šiftar, D.

Spiliti Samoborskog gorja
Brajdić, V. & Bukovec, D.

Zonalnost hercinskog metamorfnog kompleksa Krndije u Slavoniji (sjev. Hrvatska, Jugoslavija)
Pamić, J.

Ultramafitne stijene kod gornjeg Orešja na sjeveroistočnim obroncima Medvednice
Šimunić, A. & Pamić, J.

Bituminozni-kerogene pojave Sjevernotrogirskog područja
Šebečić, B., Vitezić, M. & Alajbeg, A.

Kolapsne strukture u boksitnim jamama Istre
Marinčić, S. & Matičec, D.

Neotektonski pokreti u području sjevernog Velebita i dijela Like
Prelogović, E.

Ring structures of France
Klein, V.

Problemi geotermalne geologije Dinarida u odnosu na tektogenezu
Šušnjar, M.

Izotopna istraživanja voda s područja južnog Banata
Horvatinčić, N. & Grgić, S.

Geološka osnova zaštite podzemnih voda u kršu
Bahun, S.

Rješavanje matematičkih modela toka podzemnih voda primjenom metode konačnih elemenata
Heinrich-Miletić, M.

Numerički modeli inženjerskih hidrogeoloških sistema – Metoda konačnih elemenata
Heinrich-Miletić, M.

Novi pristup evidenciji i gospodarenju rezervama podzemnih voda SR Hrvatske
Miletić, P., Biondić, B., Fritz, F. & Heinrich-Miletić, M.

Utjecaj HE “Varaždin” na režim podzemnih voda u desnom zaobalju Drave kod Virje Otoka
Grđan, D. & Kovačev, B.

Hydrogeology of a part of the Bara basin in Kordofan province of the Sudan
Mayer, D., Dulić, I., Velić, J. & Heinrich-Miletić, M.

RQD in thin-layered beddings
Šestanović, S., Barčot, D. & Čagalj, M.

Geološki i seizmološki podaci potrebni za određivanje maksimalnih magnituda potresa
Skoko, D. & Prelogović, E.

Unexpected fluid inclusions composition in barite from Lika barite deposits
Palinkaš, L. A.

Vrednovanje ležišta arhitektonsko-građevnog kamena Borišina na Dugom otoku (SR Hrvatska)
Jovičić, D., Oreški, E., Bodrožić, Đ. & Pekaš, Ž.

The zinc deposit Agios Elefterios (Glyka Nera) southeast of Athens, Greece
Jurković, I.

Copper ore deposits in the Gradski Potok ore field of the Trgovska Gora district of Croatia
Jurković, I.

Prospection of coal in the area of the Simpur river southeast of Bengkulu on the island of Sumatra (Indonesia)
Oluić, M. & Bodrožić, Đ.

Tipovi uzoraka minerala i potreba trajnog čuvanja proučavanih mineraloško-petroloških uzoraka
Radanović-Gužvica, B. & Zebec, V.

O Vukotinovićevoj “Mineralogii i geognozii”
Zagorščak, D.

In memoriam: Milan Tonejec
Oluić, M.